سایت الگویی آموزش و ترویجی کلزا در نکا استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان نکا از ایجاد سایت الگویی آموزش ترویجی با هدف توسعه کشت دانه روغنی کلزا به مساحت 25هکتار دراین شهرستان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

درحال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشت کلزا در تمامی شهرستان های مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید