نشست ستاد گیاهپزشکی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست شورای ستاد گیاهپزشکی استان مازندران در اتاق جلسات سازمان جهادکشاورزی مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

دراین نشست که با حضور اعضا شورای گیاهپزشکی استان مازندران برگزار شد نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز حضور داشته اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید