بازدید مدیر محترم اداره نظارت و ارزشیابی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در نشست مشترک با مدیر محترم اداره نظارت و ارزشیابی دفتر مرکزی شرکت ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت های انجام گرفته شعبه در زمیته های مختلف اعم از موضوع کود ،میزان تخصیص ،ابلاغ ، وضعیت حمل ،وضعیت کود ارسالی از مبادی بویژه فسفاته ،پتاسه  و روندکیسه گیری و برخی از مسائل و مشکلات شعبه در انبارهای سازمانی از جمله کمبود اعتبارات و وضعیت انبارها مطالبی اشاره نمودند .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید