نمونه برداری کود

ارسال31 مورد نمونه کود در مهر ماه سال جاری تاکنون به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: به منظور اجرای داخلی نظام کنترل کیفی در مهر ماه سال جاری  تاکنون،31 مورد نمونه برداری از پارت های کودهای واصله به میزان6100کیلوگرم ، توسط کمیته نمونه برداری شرکت  متشکل  از کارشناسان  فنی و بازرگانی صورت پذیرفته و برای آنالیز و بررسی نتیجه کنترل کیفی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردیده است وی در ادامه افزود: این کود ها شامل سوپرفسفات تریپل ، ،سولفات پتاسیم گرانوله، بوده که از مبادی بندر عباس به این استان ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید