تامین و توزیع کود

برنامه ريزي براي تامین و توزيع 186 هزار و601 تن كود شيميايي براي مصرف در زمين هاي كشاورزي استان گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  با وي همچنين از برنامه ريزي براي توزيع  186 هزار و601 تن كود شيميايي براي مصرف در زمين هاي كشاورزي  استان گلستان  در سال  جاری خبر داد  وی  در ادامه  افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون،80 هزارو330 تن انواع کود شیمیایی تامین و تدارک شده است و در مقایسه سال زراعي گذشته که 58 هزار و840 تن بوده 37درصدرشدداشته است.
وي با يادآوري اهميت مصرف مناسب و درست كودهاي شيميايي در بخش كشاورزي، گفت: براي سال جاری که مصرف  186 هزارو601 تن كود شيميايي از جمله ازته، پتاسه و فسفاته در زمين هاي كشاورزي براي توليد بيشتردر بخش زراعي و باغي پيش بيني شده است افزود: بايد در اين زمينه با افزايش آگاهي و جدي تر وارد شويم تا بخوبي از ظرفيت هاي كشاورزي كشور و استان در افزايش بهره وري محصول استفاده كنيم همچنين از گلستان به عنوان يكي از چهار استان برتر در مصرف و كاربرد كود شيميايي در توليد محصول هاي زراعي و باغي نام برد.
گفت: اكنون 125 كارگزار زيرپوشش شركت خدمات حمايتي كشاورزي در این استان براي توليد محصولات زراعي و باغي ، خدمات ارايه مي كنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید