رونق تولید پنبه در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از افزایش سطح زیر کشت پنبه در سال جاری به مقدار تقریبی 7000 هکتار خبر دادند. ایشان همچنین افزودند میزان برداشت محصول پنبه مقدار 2 هزار و 300 کیلوگرم پیش بینی شده است که تامین و توزیع مقدار تقریبی کودهای مورد نیاز جهت سطح زیر کشت پنبه استان ، از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به شرح ذیل فراهم گردیده است:

  1. ازته 1050000 کیلوگرم
  2. فسفاته 700000 کیلوگرم
  3. پتاسه  350000 کیلوگرم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید