بازید از انبار

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از سازمانی گرگان

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت استان از انبار سازمانی گرگان بازدید و از نزدیک شاهد انجام فعالیت حمل، تخلیه و بارگیری، کیسه گیری کودهای فله بودند و توصیه های لازم را در خصوص حمل برای چند روز آینده ارائه  نمودند. وی تاکید کرد: تقریبا 60 درصد اراضی استان دیم و 40 درصد آن آبی است چنانچه تامین نهاده ها بویژه کود شیمیایی به موقع صورت نگیرد می تواند در راندمان محصول تاثیر منفی داشته باشد در این زمینه شرکت باید در سیکل زراعی کشت محصولات پائیزه با تمام ظرفیت، اقدام به کار حدکثری در جهت تامین به موقع کود های پایه نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید