اجرای طرح آبرسانی کشاورزی در سوادکوه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی مازندران از اجرای طرح آبرسانی کشاورزی درشهرستان سوادکوه استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در سال جاری کودهای پرمصرف مورد نیاز برای بخش کشاورزی شهرستان سوادکوه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید