حضور مهندس مهاجری مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

دیدار  امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی و مهندس مهاجری مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی به اتفاق هیئت همراه  با آقای منبتی مدیر عامل شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد واقع در شهرستان سرخس .

اهم مواردی که در  جلسه مورخ 16 مهر ماه سال جاری در پالایش  گاز  شهید هاشمی نژاد موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت   کود گوگرد بنتونیت دار 90 درصد بود و در ادامه  بازدید از نقاط مختلف  پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس  انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید