کاهش 70درصدی مصرف آب در روش خشک کاری تولید برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کاهش 70درصدی مصرف آب در تولید برنج به روش خشکه کاری در شهرستانهای این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در روش تولید برنج به روش خشکه کاری استفاده از نهاده های کشاورزی ازجمله کودهای کشاورزی بهینه خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید