پیگیری و اقدام لازم جهت توزیع سم علفکش بوتیزان ارسالی از استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند پیگیری و مکاتبات لازم با معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و همچنین مدیریت محترم حفظ نباتات استان و به تبع آن اعلام سهمیه شهرستانی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و معرفی و هدایت کارگزاران ، جهت توزیع سم علف کش بوتیزان استار محصول کلزا به بهره برداران بخش کشاورزی ، انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید