خشکه کاری برنج در مازندران 60درصد هزینه ها را کاهش میدهد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کاهش 60درصدی هزینه های مربوط به تولید برنج به روش خشکه کاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

خوشبختانه تمامی کودهای کشاورزی مورد نیاز برنجکاران به روش خشکه کاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید