برای اولین بار در کشور

نقشه اطلس کشاورزی استان فارس تهیه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از رئیس دفتر فناوری های نوین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:

برای اولین بار در کشور با هدف برآورد دقیق و مکان محور سطوح کشاورزی " نقشه اطلس کشاورزی" به کمک فن آوری سنجش از دور ماهواره ای در این استان تهیه شد.

 وی افزود این نقشه شامل باغ های آبی و دیم و زراعت دیم، آبی و آیش است که ابتدا در یک فعالیت میدانی منسجم، نقشه محدوده  کاربری های زراعت دیم و باغ های دیم  با عملیات سنگین برداشت میدانی ترسیم و سپس در چهار مرحله تدقیق ستادی و میدانی به بالاترین دقت مکانی رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید