حضور گرود برودکر نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

گرود برودکر نماینده سازمان خواربار و کشاورزی فائو در بازدید از پروژه های مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی ٍآذربایجان غربی گفت از طریق انتقال دانش بین المللی برای مشارکت در طرح های احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی فعالیت های خوبی انجام شده است که در این راستا با انتقال تجربیات و دانش فنی در حوزه های کشاورزی، دامپروری و صنایع کشاورزی در آینده شاهد پیشرفت های خوبی خواهیم بود. سازمان جهانی فائو با سیاستگذاری جهت مشارکت علمی و فنی برای احیای دریاچه ارومیه و توسعه بخش کشاورزی برنامه های مدونی در دست اجرا دارد که انتقال تجربیات و دانش بین المللی در الویت کاری است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید