تأمین بذر گواهی شده گندم برای تمامی کشاورزان مازندران

.

تأمین بذر گواهی شده گندم برای تمامی کشاورزان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین بذر گواهی شده گندم به مقدار کافی برای تمامی کشاورزان مازندران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 2670 تن انواع بذور گواهی شده گندم از ارقام گنبد ، مروارید و احسان در بین کشاورزان گندمکار مازندران در مناطق کوهستانی و جلگه ای توزیع شد و در حال حاضر 760 تن بذر گواهی شده گندم از ارقام گنبد ، مروارید و احسان در انبارهای شرکت های خدماتی کشاورزی مازندران آماده توزیع و در حال توزیع دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران می باشد.

وی افزود کشاورزان متقاضی بذر گواهی شده گندم می توانند به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سراسر استان مازندران مراجعه نمایند همچنین سامانه ارتباطی 1559 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شماره تلفن 33342218 پاسخگوی متقاضیان دریافت بذر گندم گواهی شده استان مازندران می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید