کارگاه آموزشی سناریو نویسی پدافند غیر عامل با موضوع تمرین بلایا در سالن امام علی (ع ) سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

در مورخ 98/7/16 کارگاه آموزشی سناریو نویسی و روشهای تمرین بلایا  با حضور خانم دکتر بهرامی متخصص سلامت در حوادث و بلایا و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از کارشناسان و اعضا کارگروه پدافند غیرعامل و خانم دکتر اخوان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در سالن جلسات امام علی ( ع )  سازمان برگزار گردید .  

موضوعات اساسی در سنا ریو نویسی بلایا و مانور :

1- روند های بحراني وپيامد های ممکن درمحيط فعاليت سازمان

2- تصميمهای بسيار مهم واستراتژیک جاری درسازمان و اثرات آنها

3- جهان بيني؛ مفروضات ، تئوری و باورهای غالب و مسلط در سازمان 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید