توزیع کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل ،شهرستان شیراز در شهریور ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع میزان 180 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در شهرستان شیراز در شهریور ماه سال جاری خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید