برداشت خوشه انگور 6 کیلو و 250 گرمی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

خوشه 6 کیلو و 250 گرمی سردشت رکورد بزرگترین خوشه انگور سیاه شد. شخم زدن مناسب، استفاده از کودهای حیوانی و شیمیایی مناسب به صوت چالکود در پاییز و بهار، وضعیت جوی مناسب، ارتفاع نسبی خوشه های انگور از سطح زمین، هرس به موقع، کنترل به موقع آفات و بیماری های گیاهی از جمله اقدامات مناسب برای افزایش کمیت و کیففیت انگور سیاه است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید