کارگاه آموزشی آشنایی با ضدیخ گیاهی پستافرت

برگزاری کارگاه در روز یک شنبه 96/9/12 ، محل سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

.

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید