ویدئو کنفرانس بررسی وضعیت تأمین و تدارک کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم از برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کلزا در دفتر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و باحضور ایشان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و مدیر زراعت سازمان خبرداد.

دراین نشست درخصوص توسعه کشت کلزا و آخرین اقدامات و سیاستها و برنامه ریزی ها در زمینه کشت کلزا و تامین نهاده های مورد نیاز تبادل نظر و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید