بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان آذربایجان شرقی از کارگزاران شهرستان مرند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران،، روز سه شنبه مورخ 98/7/16 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست و زراعت شهرستان مرند از انبار کارگزاران این شهرستان بازدید و توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. نظارت بر وضعیت انبار کارگزاران( موجودی انبار – نحوه چیدمان و نمونه برداری از کودهای وارده به انبار)
  2. توزیع کود بر اساس لیست بهره برداران و تکمیل لیستهای تنظیم بازار
  3. عدم توزیع سایر نهاده های خارج از سبد کودی شرکت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید