بازدید از کارگزاریهای شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از پایش کارگزاریهای شهرستان تالش خبر داد.

در این سرکشی ها ضمن بررسی وضعیت توزیع و موجودی کودهای اصلی شهرستان (NPK) و تاکید به اجرای دقیق دستورالعمل ها و توزیع محصولات کودی غیر یارانه ای استاندارد در قالب تفاهم نامه و تائید شرکت خدمات حمایتی مورد تاکید قرار گرفت. لازم به توضیح است احتمال لغو فعالیت یکی از کارگزاری های این شهرستان با بررسی های بعمل آمده قوت گرفته که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید