پایش ادواری کارگزاری های شهرستان خرم بید استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی کمیته نمونه برداری  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اقدام به اعزام نماینده در تاریخ 98/7/16 جهت تهیه نمونه از کود های شیمیایی موجود در انبار کارگزاران منطقه  خرم بید استان فارس نموده  است .نمونه ها پس از جمع آوری و بسته بندی جهت آنالیز به آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی ارسال می گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید