نمونه برداری از کودهای فله ارسالی

نمونه برداری از کودهای سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس به انبارهای کارگزاران استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمودند : در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کودهای شیمیایی و همچنین به منظور کنترل کیفی فرآیند تامین کودهای کشاورزی تعداد 25 نمونه از کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس به انبارهای کارگزاران کود در سطح استان توسط تیم نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی انجام گرفته و نمونه ها جهت بررسی و آزمایشات لازم به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید