گزارش تصویری از همایش کشت پاییزه با محوریت مکانیزاسیون و نهاده های کشاورزی استان فارس و نمایشگاه جانبی

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید