کشف 4 محموله غیرمجاز در شش ماهه نخست سال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

درپی بازرسی های کارگروه بازرسی و کنترل مواد کودی استان با حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در شش ماهه نخست سال 4 محموله غیرمجاز کودهای شیمیایی که با ارز دولتی وارد شده اند در فروشگاه بخش خصوصی کشف و ضبط شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید