بررسی مشکلات و موضوعات تفاهمنامه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

طبق دعوتنامه شماره 15340 مورخ 7مهرماه سال جاری جلسه ای با حضور مدیران عامل 16 شرکت تولید کننده و تامین کننده کودهای غیریارانه ای درقالب تفاهمنامه در روز چهارشنیه مورخ 10 مهرماه در ساعت 14 پیرامون بررسی مشکلات و موضوعات تفاهمنامه و همچنین نامه شماره 39145 مورخ 26 شهریور ماه سال جاری سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان  درخصوص تعیین قیمت فروش کالا تشکیل شد که مهمترین موضوعات بدین شرح می باشد:

  1. شرکتهایی که از مواد اولیه یارانه ای جهت ساخت کودهای تولیدی استفاده می کنند ،باستناد مدارک خرید ،قیمت فروش را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و آن را برروی محصولات تولیدی ثبت نمایند.
  2. شرکتهایی که از مواد اولیه یارانه ای جهت ساخت کودهای تولیدی استفاده نمی کنند ضروری است به درگاه الکترونیکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و نسبت به قیمت فروش اقدام و محصول تولیدی را با قیمت مصرف کنندگان برروی بسته بندی کالا ثبت نموده و بفروشند .
  3. شرکتهای مذکور از همایش های برگزار شده راضی بودند و بیان نمودند همایش های مذکور باعث فروش بیشتر آنها شده است .
  4. تامین کنندگان نسبت به ثبت مقادیر فروش در سیستم پایش سامانه هوشمندتوزیع نهاده های کشاورزی اقدام نمایند.
  5. مقررشد درخصوص قیمت گذاری کودهای غیریارانه ای موضوع  از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاحصول نتیجه نهایی پیگیری و به شرکت خدمات حمایتی گزارش شود .
  6. پیرو جلسه مذکور مکاتباتی در خصوص ارسال مدارک (خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات و قیمت فروش به مصرف کننده ) با شرکتهای تولیدکننده و تامین کننده کودهای فوق الاشاره صورت گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید