بازدید وزیرمحترم جهاد کشاورزی از مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از وزیر محترم جهاد کشاورزی در این بازدید مجتمع گلخانه ای محمدیه شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی، با اشاره به کاهش ۱۰ برابری مصرف در ایجاد گلخانه ها ، گفت: گلخانه ها باعث ایجاد اشتغال قابل توجه و تولید با کیفیت محصولات کشاورزی در خارج از فصل می باشد و به ثروت ملی کمک می‌کند. و در ادامه با بیان اینکه توسعه صادرات و ارزآوری از مزایای ایجاد گلخانه هاست ، افزود : توسعه گلخانه ها در استانها ، از اهداف و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی می باشد و نباید نسبت به اهمیت ایجاد و توسعه آنها غفلت نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید