به مناسبت آخرین روز هفته بسیج

کلیه کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بدو ورود، توسط بسیجیان شرکت پذیرایی شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید