بازدید مستمر از کارگزاران

بازدید از انبار کارگزاران شهرستان چاراویماق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربابجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران،، روز دوشنبه مورخ 98/7/15 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست و زراعت شهرستان چاراویماق  از انبار کارگزاران این شهرستان بازدید و توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. صدور فاکتور فروش به کشاورزان
  2. رعایت سطح زیر کشت
  3. نصب لیست قیمت فروش در محل توزیع
  4. تکمیل لیست بهره برداران
  5. نظارت بر وضعیت انبار کارگزاران( موجودی انبار – نحوه چیدمان و نمونه برداری از کودهای وارده به انبار)
  6. توزیع کود بر اساس لیست بهره برداران و تکمیل لیستهای تنظیم بازار
  7. عدم توزیع سایر نهاده های خارج از سبد کودی شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید