ارسال سم بوتیزان استار به استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ارسال میزان 10 لیتر سم بوتیزان استار به استان کرمانشاه خبر داد .

وی افزود :بر اساس مجوزصادره از سوی  مدیریت محترم توزیع ،حمل و نگهداری در شهریور ماه سال جاری این میزان سم مناسب استفاده کشت کلزا به استان کرمانشاه ارسال گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید