توزیع کود

افزایش33 درصدی توزیع کود نسبت به زمان مشابه در سال گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از تأمین و توزیع 69480 تن انواع کود های شیمیایی  از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد .وی افزود این میزان کود جهت برآورده شدن نیاز به موقع گیاه، دسترسی بهتر به تولید قابل پیش بینی و دلگرم شدن کشاورز برای مدیریت بهتر در امر تولید و با افزایش 33درصدی نسبت با زمان مشابه در سال گذشته تأمین و توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید