بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از انبار قرق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت استان از انبار قرق  بازدید و از نزدیک شاهد انجام فعالیت حمل، تخلیه و بارگیری، کیسه گیری کودهای فله بودند و توصیه های لازم را در خصوص حمل برای چند روز آینده ارائه  نمودند. وی اظهارداشت: از مهرماه سال جاری تاکنون بیش از 1500 تن  کود فله از مبادی به انبار قرق حمل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید