نظارت و رصد و پایش کودهای کشاورزی یارانه دار در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

حسین عطایی رئیس حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در زمینه نظارت و پایش و رصد کودهای یارانه ای کشاورزی با بیان این مطلب :

 

کارگزاران نظارت، پایش و رصد کودی را در سطح شهرستان ها جدی بگیرند و در زمینه توصیه های کودی و استفاده از کودهای تائید شده موسسه تحقیقات آب و خاک همکاری لازم را بعمل آورند و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلو گیری کنند. وی با اشاره به بخشنامه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده افزود: 

♦♦ قیمت و شماره ثبت ماده کودی مورد تائید موسسه تحقیقات آب و خاک باید بر روی کیسه های کود درج شود، در غیر اینصورت غیر مجاز محسوب می گردد و در صورت مشاهده امحاء می شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید