پرداخت پسکرایه وارده از مبادی به استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از پرداخت پسکرایه های وارده از مبادی به استان خبر داد.

سیف اله طاهری با بیان این مطلب افزود:

در شش ماهه اول سال جاری پرداخت پسکرایه وارده از مبادی به تعداد 4759 فقره بارنامه به تناژ 125035 تن پرداخت گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید