کشت کلزا در استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

امسال 4000 هکتار از اراضی آبی استان زنجان زیر کشت کلزا می رود . مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان میزان کود مورد نیاز کلزای استان را 1400تن برآورد کرده و افزود این میزان در اختیار شهرستان های استان قرار گرفته است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید