ارائه وضعیت کود استان در جلسه ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

دومین جلسه ارتباط اینترنتی معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مشاورز وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، رئیس سازمان حفظ نباتات، مشاور وزیر و مدیرکل هماهنگی مور استانها، تعدادی از مسئولین ستادی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو با روسای سازمانهای جهاد کشاورزی، معاونین بهبود تولیدات گیاهی، مدیران زراعت و مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانهای کشور امروز 13 مهرماه برگزار شد. مهندس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با ابراز گله مندی از عدم تحقق برنامه های ابلاغی کشت کلزا، بر اقدامات گسترده برای تحقق این مهم تأکید کرد. مهندس فتاح الجنان نیز بر عملیاتی شدن تعهدات توسط استانها تأکید داشت. در این جلسه روسای استانها به بیان دیدگاههای استانی پرداخته و در برخی مواقع نیز در خصوص کمبود کود، مواردی را مطرح که با توضیحات مقایسه ای مهندس رسولی همراه بود. حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه میزان کودهای حمل شده در شش ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 30 تا 50 درصد افزایش نشان می دهد و برای تأمین کودهای استانها نیز آمادگی لازم وجود دارد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید