نشست با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم باحضور در دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، آقای مهندس زند و دیدار با ایشان باتوجه به حساسیت مقطع زمانی برای کشت پاییزه پیگیر وضعیت موجودی و تامین و تدارک کودهای ازته، پتاسه و بخصوص فسفاته شدند. در این خصوص آقای مهندس زند ضمن ارائه گزارش وضعیت تامین و تدارک کودهای شیمیایی از ابتدای سال تا کنون و موجودی انبارها، خواستار مدیریت مصرف و نظارت بیشتر بر روند توزیع کودهای شیمیایی شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید