توسعه کشت کلزا در 50هزار هکتار از اراضی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران از توسعه کشت دانه روغنی کلزا در 50هزار هکتار از اراضی زراعی این استان در سال زراعی پیش رو خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر تمامی کودهای پرمصرف مورد نیاز برای توسعه کشت دانه روغنی کلزا در سطح استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید