پیگیری کودهای تقلبی از طریق مراحع قضایی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری کودهای تقلبی از طریق مراجع قضایی در این استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: هم چنین استفاده غیر مجاز از علامت تجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مراجع قضایی استان مازندران (شهرستان آمل ) در حال پیگیری می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید