بیش از 1800 هکتار کشت مجدد و رتون درقائم شهر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان قائم شهر  ازکشت مجدد و پرورش رتون (جوانه مجدد) در 1805 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

خوشبختانه تمامی کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشت مجدد پرورش رتون برنج در تمامی شهرستانهای استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید