توزیع کود پتاسه در شهریور ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در شهریور ماه سالجاری مقدار 171 تن کود شیمیایی پتاسه در استان قم توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید