جلسه کمیته بازرسی و نظارت کود استان مازندران

.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  در نشستی که در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و با حضور اعضای کمیته بازرسی و نظارت کود استان برگزار شد. آقای مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقش این کمیته در پیشگیری و جلوگیری از توزیع نهاده های کشاورزی قاچاق و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی استاندارد و کمک این کمیته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درامر خطیر ارائه خدمات و حمایت از بخش کشاورزی پرداختند و از اعضای آن قدردانی کردند.

 در ادامه آقای مهندس شهیدی فر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان به اهمیت تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و نقش نهاده های کشاورزی با برند برتر و قابل اعتماد همچون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران  مجاز در بین  کشاورزان  استان اشاره کردند. آنگاه آقای دکتر اسدی از مرکز تحقیقات کشاورزی استان به نقش کود پتاسه در فرآیند تولید و تائید بازدید کمیته استانی از توزیع کنندگان و برخورد با متخلفین و ایجاد رضایت از طرف بهره برداران و کشاورزان در زمینه نقش مثبت این بازدیدهای میدانی پرداختند. در ادامه آقای پور نصراله معاونت مدیریت زراعت به فعال سازی کمیته های شهرستانی و مهندس جعفری از بازرسی و نظارت صنعت ، معدن و تجارت به ارائه دیدگاه ها و نظرات این بخش پرداختند و آقای فیروزکوهی از حراست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران هم به ارائه دیدگاه و اظهار نظر در این زمینه پرداختند در پایان مقرر شد کمیته بازرسی و نظارت کود استان با توجه به نقش بسیار تعیین کننده آن در توزیع نهاده های با کیفیت بالا در سطح استان  با قدرت و دقت با متخلفان در این زمینه برخورد جدی نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید