لغو عاملیت کارگزاری

در شهریور ماه سال جاری تعدادی کارگزاری لغو عاملیت شدند

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری :

به گفته مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهریور ماه سال جاری با عنایت به بررسی های صورت گرفته توسط همکاران استانی با توجه به عدم فعالیت یا تخلف انجام شده از سوی تعدادی از کارگزاران فروش کودهای کشاورزی سه مورد لغو عاملیت شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید