در مرداد و شهریور ماه سال جاری با توجه به درخواستهای صورت گرفته تعدادی کارگزاری اعطا شد

اعطای کارگزاری در مرداد و شهریور ماه سال جاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری :

در مرداد و شهریور ماه سال جاری با توجه به درخواستهای صورت گرفته از طریق برخی از شعب در کشور تعداد 41 فقره کارگزاری اعطا و کد عاملیت صادر شده است . فیروز هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اذعان داشت که از این تعداد 32 مورد کارگزار خصوصی ، 5 فقره تعاونی روستایی و 4 مورد نیز تعاونی تولید است که از این پس در خدمت کشاورزان عزیز خواهند بود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید