توزیع14000 تن انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

چهارده هزار تن انواع کود های شیمیایی در شش ماه اول سال جاری تا پایان شهریور ماه در استان سمنان توزیع شده است ،به گفته مدیر استان با توجه به اینکه نهاده های مورد نیاز کشاورزان در استان تامین شده است ، افزودند: تلاش میکنیم هیچ مشکلی در توزیع نهاده های کشاورزی به وجود نیاید و همه کشاورزان در اکثر مناطق به انواع کودهای کشاورزی دسترسی داشته باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید