گزارش تامین، تدارک و توزیع بیش از دو میلیون تن کودهای کشاورزی درسال1396 با تکیه بر توان تولید داخل کشور

.

آقای مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه ای اعلام نمودند که از ابتدای سال 1396 تا کنون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی 9 مرحله مناقصه برای خرید، از طریق تولیدکنندگان داخلی به حجم 285 هزارتن از کودهای سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده و سولفات پتاسیم موفق شد به میزان حدود 120هزار تن نسبت به عقد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی اقدام نمایند که طبق برنامه تحویل و توزیع آن به کشاورزان از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت انجام می گردد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همواره در برنامه خود برای تامین کودهای کشاورزی، استفاده از حداکثر ظرفیت شرکت های تولیدکننده داخلی را به عنوان یک اولویت درنظر دارد و در همین راستا توانسته است کلیه ظرفیتها و پتانسیلهای تولید کود در داخل کشور را فعال نماید.
همچنین، از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به جذب کود اوره شرکت های داخلی تولیدکننده (پتروشیمی های خراسان، شیراز، کرمانشاه، رازی و پردیس - عسلویه) به میزان 875 هزارتن اقدام نموده است که براساس برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی لازم بعمل آمده و براساس میزان جذب و توزیع فعلی، پیش بینی میگردد که میزان مصرف تا پایان سال به 1/5 میلیون تن خواهد رسید.
این شرکت برای تامین بموقع و تسهیل در حمل و نقل کود اوره، سه محموله دریایی کوداوره از مبدا پتروشیمی پردیس– عسلویه به بنادر امام و عباس به انجام رسانده است تا به این وسیله سرعت حمل از مبدا عسلویه (پتروشیمی پردیس) افزایش یابد.
ضمنا این شرکت جهت پوشش باقی نیاز کشاورزان به کودهای کشاورزی سه فقره مناقصه بین المللی برای تامین کودهای تکلیفی، برگزار نمود و موفق گردید مقدار 255 هزار تن کود سوپرفسفات تریپل و 70 هزارتن کودسولفات پتاسیم از بهترین و با کیفیت ترین تولیدکنندگان بین المللی تامین نماید.
بدین ترتیب در مجموع این شرکت بیش از 2میلیون تن انواع کودهای کشاورزی را که بخش عمده آن از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین گردیده است برای سال جاری تدارک نموده، که بموقع میان کشاورزان توزیع نموده و خواهد نمود.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین از تولیدکنندگان داخلی را به عنوان اولویت همواره مدنظر داشته و توزیع به موقع با کیفیت و با قیمت مناسب انواع کودمورد نیاز کشاورزان را به عنوان یک اصل سرلوحه فعالیت های خود منظور نموده است

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید