تقدیر و تشکر مدیر خراسان شمالی از تولیدکننگان داخلی کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از حضور تولیدکنندگان داخلی کود در همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی تقدیر و تشکر نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید