پرداخت كارمزد كارگزاران شركت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از پرداخت بیش از سیزده میلیارد ریال کارمزد در استان خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن تشریح این مطلب افزود: در شش ماهه نخست سالجاری مبلغ 13/029/944/844 ریال از بابت کارمزد فروش کود به کارگزاران رسمی استان  تامین و به حساب آنها واریز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید