اجرای موفق نمایشگاه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی باغبانی، گلخانه و نهاده های کشاورزی که از تاریخ 98/8/2 لغایت 98/7/5 در شهر آفتاب تهران در حالی به کار پایان داد که هزاران کشاورز و تولید کننده محصولات کشاورزی از اقصی نقاط کشور بخصوص کشاورزان استان تهران، صد کارشناسان با تخصصهای گوناگون و دهها مدیر بلندپایه از دست آوردها و تولیدات دهها شرکت داخلی و چندین شرکت خارجی بازدید کردند. بنا به اظهار برگزار کنندگان این نمایشگاه تخصصی همکاری و مساعدت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران باعث رونق هرچه بیشتر آن شد. در سال بیش از 1200 نفر مورد پیامک دعوت به نمایشگاه، اعزام وسیله نقلیه به شهرستانهای استانها برای اعزام کشاورزان و هماهنگی و همفکری با مسئولین از جمله دست آورد تعامل دو سویه مسئولین نمایشگاه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید